Katolsk Forum i Porsgrunn

Ingunn K. Solberg holder foredrag i Katolsk Forum i Porsgrunn med tittelen: «ROMA OG KIRKEKUNSTEN»

Dette er en kunsthistorisk «byvandring» i Roma med vekt på de mest sentrale kirkene, deres arkitektur og kunstneriske utsmykning.   Vi starter med tidlig kristen tid og frem til motreformasjonen med pavestaten og barokken som det kunstneriske virkemiddel.

Ingunn K. Solberg har undervist i Kunsthistorie og Historie ved Porsgrunn videregående skole i mange år.  I 2005 startet hun Kunstdryss og har hatt mange foredrag og kurs i kunst- og kulturhistorie både i Porsgrunn, Vestfold og Oslo.

Foredraget holdes onsdag 10. februar kl 19:00 i Vår Frue Kirkes menighetssal i Porsgrunn. Velkommen.