Biskopen besøker Vår Frue menighet

Biskop Bernt I. Eidsvig med følge besøkte menigheten 11. og 12. mars for en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter for å muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære, slik det heter i retningslinjene for visitas.

Hvite duker og servietter på plass til lunsj for frivillige i Vår Frue Kirke lørdag formiddag.

En visitas skjer omtrent hvert femte år og formålet er å søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Derfor var det naturlig at visitasens høydepunkt var en felles lunsj med menighetens frivillige.

ØV: Sognepresten får hjelp av KULIP v/Theo Welfler til å dekke bord. ØH: Noen medlemmer av menighetsrådet (Fra venstre: Vuong, Fitom, Lunita og Jarek) NV: Biskopen i samtale med Tina og Olav Nguyen fra St. Antonius Kapell i Kragerø. Thomas Fraenkl i forkant. NH: Biskopen ved lektorbordet (Fra venstre: biskopen, Hans Magnus Solli, Thomas Fraenkl, Finn Halvorsen, Ingrid Hamberg og Catherine Nes). Midten: St. Antonius Kapell i Kragerø v/ Tina og Harald Nguyen og KULIP v/ Felix Pham.

Det var menighetsrådet som var vertskap og det var dekket til over seksti frivillige i menighetssalen lørdag formiddag. De forskjellige gruppene bidro med matretter fra sine hjemland og biskopen satte av tid til å snakke med alle som var tilstede.

Fra venstre: Helene M. Engen, p. Mikael (kapellan), Kristin Kvisla (nestleder i menighetsrådet), Joakim Teigen (menighetens prestestudent), Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig i OKB), p. Bharath (biskopens kapellan) og med ryggen til: Vuong (kirkelig assistent).

Det var også satt av tid til individuelle samtaler med medlemmer av menigheten, de ansatte og menighetsrådet mens bispedømmets eiendomsansvarlig, Hai-Nam Vy, hadde befaring av menighetens bygninger sammen med Binh Quang Nguyen (vaktmester) og Jan Helge Larsen (finansrådsmedlem). Om kvelden var det middag med biskopen, hans følge og menighetsrådet i menighetssalen.

Søndag feiret biskopen pontifikalmesse i Vår Frue Kirke før turen gikk tilbake til Oslo. I sin preken uttrykte han sin glede over menighetens ve og vel og under kunngjøringene fikk han en spontan invitasjon til å komme tilbake på besøk.