Første lørdag i april er det katekese i Vår Frue Menighet i Porsgrunn.

Det er 3. og 4. klasse som har ansvar for mat/kake til felles lunsj.

Konfirmantene får med seg meldingsskjema som må fylles ut og informasjon om foreldremøte for å planlegge konfirmasjonsdagen, søndag 28. mai.