Onsdag 15. mars kl 19:00

Professor em. Øystein Rian: REFORMASJONEN I NORGE

Øystein Rian er ein norsk historikar og professor ved Universitetet i Oslo. Spesialområda hans er dansketida frå 1500 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgjeve fleire bøker og publikasjonar, er redaktør av Historisk tidsskrift og foredragshaldar i NRKs populær-vitskaplege radioserie P2-akademiet. Øystein Rian er medlem i Det norske vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I 1536 var Norge et katolsk land. Hvorfor kom da reformasjonen? Den var en revolusjon ovenfra og utenfra, vedtatt og gjennomført av den danske unionskongen, som samtidig avskaffet det norske selvstyret, der Kirken hadde spilt en viktig rolle. Hvordan ble dette gjennomført, hvor lang tid tok det, og hvordan artet det nye regimet seg i stat og kirke?