Messe i Mikaelshulen

1. juli ble det feiret messe på spansk i Mikaelshulen ved Norsjø i Skien kommune. Pater Jefferson Arrieche fra Venezuela (sommervikar for p. Enrique i St. Olav domkirke i Oslo) feiret messe sammen med fire medlemmer av den spanske gruppen tilhørende St. Olav menighet. De som var med representerte Argentina, Venezuela og Norge. Gruppen gikk fra Omdalsveien gjennom skogen til Mikaelshulen på en helt fantastisk sommerdag.

Mikaelshulen har i sin tid ha vært utstyrt som et kapell og var viet til erkeengelen Mikael.

Om Mikaelshulen

Wikipedia melder at denne Mikaelshulen gjennom tidene har vært mye omtalt. Biskop Eysteins jordebok eller Den røde bok fra omkring 1400 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». En beskrivelse på latin i 1643 kaller den Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette henspiller på at kirken skal ha vært vigslet i katolsk tid.

Ved innførselen av reformasjonen og fram til midten av 1800-tallet var kirken et  tilholdssted for dem som tilhørte «gammaltrua». I denne perioden var det dødsstraff for munker og det sies at Fader Sylvester, som var den siste munk i omegnen, døde her og ble begravet innenfor kirkens bakvegg.

I Mikaelshulen holdes det fremdeles katolske messer og den er et viktig valfartssted for pilegrimmer og fastboende i området.

Tekst: https://no.wikipedia.org/wiki/Mikaelshulen og Pål de Vibe. Bilder: Pål de Vibe og Nasjonalbiblioteket.