På grunn av ferieavvikling blir det redusert liturgisk program i Vår Frue menighet i tidsrommet 1. juli til og med 9. august. Det betyr at det i denne perioden kun feires messer i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Se kalenderen for detaljert informasjon.

Sognekontoret vil i samme periode ha redusert åpningstid. Du kan selvfølgelig fremdeles nå prestene på mobiltelefon, men kontoret vil være stengt hele juli måned.

Ha en riktig god sommer!

During the summer holiday the parish of Our Lady will have a reduced liturgical schedule. From 1st July to 9th August Masses will be celebrated in Porsgrunn only. See the parish calendar for more detailed information.

The parish office will also have reduced opening hours. You may still reach the priests on their mobile phones. The office will ble closed in July.

Wishing you a wonderful summer!