Vår Frue Menighet gratulerer p. Norbert Haunschild med 50 års jubileum som prest. Han feiret Messe i Maria Himmelfartskirken like før jul og for kort tid siden fikk redaksjonen tilsendt bilder fra begivenheten.

P. Norbert var sogneprest i Vår Frue Menighet i perioden 1991-2002.