Med faste tilviste sitteplasser: kan det maksimalt delta 50 personer. Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer.

Alle må registrere seg/påmelde (Maksimalt 50 personer) igjen som før med navn og mobilnr. Send melding KUN/BARE til epost porsgrunn@katolsk.no med navn og mobilnr., eller sms til 98079613 SENESTE TORSDAG, KL.12.00

Avstanden som skal holdes i komunionskøen er også minst én meter.

BRUK AV MUNNBIND: fra 15.12.2021 PÅBUDT på innendørs arrangementer

KOMMUNION: Håndkommunion er den eneste tillatte form. IKKE Munnkommunion.

Hold deg hjemme når du er syk – ha en lav terskel for det.

Unngå håndtrykk og klemming.