Før jul sendte jeg ut aktivitetskalenderen for 2022, så dere har sikkert fått med dere at årets første arrangement er ledertrening. Dette er en flott mulighet for ungdom til å fordype seg i troen, bønn eller hva som skal til for å være en god, katolsk leder enten lokalt i menigheten eller på et arrangement (om det skulle være en konfirmanthelg i regi av menigheten eller et NUK-arrangement). NUK er heldige som har utrolig dyktige og erfarne kursholdere med lang fartstid enten som ledere på leir, kateketer i menigheter eller lignende. Kjære unge ildsjeler i menigheten vi ønsker å oppmuntre dere, reis på ledertrening. Ikke bare er det flotte kurs, men det er også en anledning til å knytte bånd på tvers av menigheter. NUK kan støtte økonomisk der det er behov.