Nye tiltakene gjelder hele landet, og trådte i kraft samme dag kl. 23.. på tirsdag 01.02.2022

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

Med faste tilviste sitteplasser:

Påbudet om minst én meters avstand mellom deltakerne i gudstjenester mm er opphevet fra 1.2.2022 når de troende sitter i faste tilviste plasser. Kirkene kan derfor ta i bruk alle tilgjengelige sitteplasser. Ståplasser kan ikke brukes.

«Kravet om at arrangører skal ha oversikt over deltakerne i den tidligere covid-19-forskriftens §13 d er opphevet. Det er dermed ikke lenger krav om å vise til plassen eller ha oversikt over hvor deltakere sitter på arrangementer.»

Det er ikke lenger nødvendig å vise den troende til sitteplassen, og deltakerne kan derved sette seg der de ønsker. Arrangøren må sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand når deltakerne oppholder seg ellers i lokalet, f.eks. ved inn- og utgang og i kommunions kø.

Uten faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende må arrangøren sørge for at deltakerne kan holde minst én meters avstand til andre som ikke hører til samme husstand eller er tilsvarende nære. Antallsbegrensingen er opphevet. Ståplasser kan ikke brukes.

MUNNBIND

Munnbind skal brukes på innendørs gudstjenester mm når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand ut over kortvarige passeringer av andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke når de troende sitter på fast tilvist plass.

KIRKEKAFFE OG ANDRE ARRANGEMENTER I MENIGHETENE

Tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger reglene med avstandsbegrensning.

BARN OG UNGE

Fritidsaktiviteter kan pågå som normalt ute og inne. Katekese og andre aktiviteter for barn og unge i menigheten kan derfor gjennomføres uten begrensninger.

Med ønske om god helse.

Anne-Mette Ringdal