Menighetsrådet i Vår Frue Kirke består for perioden 2016-2018 av følgende medlemmer:

Susanna Welfler (leder/ordstyrer),

Ingrid Hamberg (sekretær),

Lunita Siatol Rise,

Kristin Antonsdatter Stensholdt,

Rafal Tulik,

Fitom Michael,

Terje Svanlund,

i tillegg til menighetens prester.

 

I tillegg er følgende utnevnt av sognepresten:

Duc Van Nguyen (representant for vietnamesisk gruppe).

 

 

Menighetsrådet ble konstituert ved høstens første møte, onsdag 29. august 2018.

Post til menighetsrådet sendes på epost til porsgrunn@katolsk.no eller på vanlig post merket «menighetsråd».