Polsk sjelesorg i Vår Frue Menighet:

Den fransiskanske kommuniteten i vår nabomenighet, St. Frans i Larvik, har ansvar for sjelesorg for polsktalende troende i sognet.

Adresse: Ulfsbakveien 34, 3267 Larvik
Telefon: 476 55 854 (sogneadministrator)