Vietnamesisk sjelesorg


Vietnamesisk sjelsorg i Vår Frue Menighet:

p. Johannes Vu Manh Hung
Sogneadministrator i St. Olav menighet i Tønsberg med ansvar for vietnamesisk sjelsorg i Vår Frue menighet fra 1. januar 2018.
Adresse: Botnegaten 22, 3112 Tønsberg
Telefon: 33 31 19 49, 905 25 631 (mobil)