«Mother of Perpetual Help» er den lokale del av innvandrersjelesorgen som er underlagt prestene ved Sacred Heart Filipino Chaplaincy i Oslo. Gruppen er et felles samlingssted for alle filippinere i Grenlandsområdet. Det er månedlig Messe tilrettelagt for denne gruppen med kirkekaffe etter messen. Se mer informasjon om tidspunkt under «kalender».

Gruppen har i tillegg til messefeiring også ansvar for sosiale arrangementer spesielt tilknyttet høytidene og har ansvar for månedlig kirkekaffe etter høymessen på søndag.

Sacred Heart Filipino Chap..jpg

Offisers: [pr 03.05.2019]
Servant leader:  Marites «Tess» Rakkestad
Ass. Servant leader: Ma. Lunita Rise
Secretary: Melanies Eckholdt
Treasurer: Benigna Vala

Committees: [pr. 03.05.2019]
Worship
          Choir: Grace Larsen
          Lector: Elsa M. Tran
Youth: Prescila, Edna, Sweethelyn
Family: Sampaguita Indrebø
Prayer meeting coordinators: Belinda Slåtta, Irene Threschwich m.fl.
Temporalities: Evan Lindgren, Kristina Helen Svendsen, Sylvia Rivera Lobben