Filipino chaplaincy


Filipino Chaplaincy er den lokale del av innvandrersjelesorgen som er underlagt fr. Boie ved Sacred Heart Filipino Chaplaincy i Oslo. Gruppen er et felles samlingssted for alle filippinere i Grenlandsområdet. Det er Messe tilrettelagt for denne gruppen hver fjerde onsdag i måneden. Det er kirkekaffe etter messen. Se mer informasjon om tidspunkt under «kalender».

Gruppen har i tillegg til messefeiring også ansvar for sosiale arrangementer spesielt tilknyttet høytidene.

%d bloggere like this: