Her kommer det informasjon om den vietnamesiske gruppen i Vår Frue menighet

Leder for vietnamesisk gruppe:
Vu Dinh Toan
Tlf.nr: 997 38 334
E-post: