Det er mange som mener at tro og vitenskap ikke kan forenes. Dette begrunnes ofte med alle de gangene gjennom historien at religion og vitenskap har røket i tottene på hverandre. Men er det virkelig slik at det må være en motsetning mellom tro og vitenskap? Nei, selvsagt ikke.

Ifølge katolsk tankegang ser man på denne saken slik at vitenskapen og troen stiller forskjellige spørsmål i forhold til verden rundt oss. Mens troen søker å finne svar på hvorfor for eksempel verden og universet ble skapt, søker vitenskapen å finne ut hvordan dette skjedde. Slik bør det iallefall ikke være grunnlag for konflikt dem imellom.

Der hvor det likevel ofte blir konflikt er når man for eksempel leser Skriften ut fra et Bibelfundamentalistisk ståsted. Denne måten å bruke Skriften på dukket i første omgang opp fordi mange ønsket en sterkere forankring i Bibelens bokstavelige mening og som en reaksjon på liberal fortolkning. Et eksempel på hvordan Bibelfundamentalisme kommer i konflikt med vitenskapen er den såkalte kreasjonismen – troen på at Gud skapte jorden på syv dager.

En annen årsak til konflikt er de tilfeller vitenskapen utgir seg for å være objektiv, men tydelig er basert på forutinntatte fordommer eller politisk korrekthet. Når dette skjer har det ofte katastrofale konsekvenser, som for eksempel raseideologien som herjet i Europa for godt og vel et århundre siden.

http://www.katolsk.no finner du en spennende artikkelserie om Tro og vitenskap. Den finner du HER.

Om den katolske kirkes holdning til Big Bang og evolusjon (fra 1951) kan du lese HER.

En kort artikkel om p. Georges Lemaitre – Big Bang-teoriens far – kan du lese HER.

Kardinal Newmans kommentar til Darwin og hans teori (fra 1868) kan du lese HER.