Her er noen av årgangene til Vår Frue Kirkes Menighetsblad. Bladene legges ut etterhvert som de utgis.

Eldre årganger legges også ut på denne siden etterhvert som de kan digitaliseres. Dersom du vil hjelpe til med dette arbeidet kan du skanne sidene i de gamle bladene du har hjemme i ditt arkiv og sende dem til porsgrunn@katolsk.no