Katekesen har egen facebookside

I tillegg til de vanlige informasjonskanalene (brevpost og hjemmeside) har katekesen også en facebookside som lærerne bruker til å gi informasjon. Siden er lukket, så du må be om tilgang.

Facebooksiden finner du HER.