Kontingent for skoleåret 2017/18:

Ett barn: 300,- kroner

Familie:  500,- kroner

Innbetales til menighetens konto 6251.05.17275 og husk å merke innbetalingen med «katekese» og barnets navn.