Onsdag 15. februar kl 19:00

p. Reidar Voith : LUTHER OG REFORMASJONEN SETT MED KATOLSKE ØYNE

p. Reidar Voith er sogneprest i Mariakirken, den katolske menigheten i Lillehammer, og har tidligere vært sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

I dette foredraget vurderes reformasjonen ut fra de skrifter som Martin Luther selv ga ut i sin samtid. Det er disse skriftene som dannet grunnlaget for Den katolske kirkes reaksjon og de reformerte kirkers senere utvikling. Ved å se nøye på grunnlaget for reformasjonen vil vi bedre kunne vurdere utviklingen frem til vår egen tid.

 

Onsdag 15. mars kl 19:00

Professor em. Øystein Rian: REFORMASJONEN I NORGE

Øystein Rian er ein norsk historikar og professor ved Universitetet i Oslo. Spesialområda hans er dansketida frå 1500 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgjeve fleire bøker og publikasjonar, er redaktør av Historisk tidsskrift og foredragshaldar i NRKs populær-vitskaplege radioserie P2-akademiet. Øystein Rian er medlem i Det norske vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I 1536 var Norge et katolsk land. Hvorfor kom da reformasjonen? Den var en revolusjon ovenfra og utenfra, vedtatt og gjennomført av den danske unionskongen, som samtidig avskaffet det norske selvstyret, der Kirken hadde spilt en viktig rolle. Hvordan ble dette gjennomført, hvor lang tid tok det, og hvordan artet det nye regimet seg i stat og kirke?

 

Onsdag 19. april kl 19:00

Professor Reidar Hvalvik: CARAVAGGIOS RELIGIØSE KUNST SOM UTTRYKK FOR KATOLSK TEOLOGI.

Reidar Hvalvik er dr.theol. og professor i nytestamentlig teologi ved Det teologiske Menighets-fakultet. I tillegg til forskning og publikasjoner innenfor Det nye testamente og patristikk, har han særlig arbeidet med og publisert bidrag om kristen kunst i antikken og middelalderen, samt om den italienske maleren Caravaggios religiøse kunst.

Den italienske maleren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) var omstridt på grunn av sin nyskapende naturalistiske fremstilling av religiøse motiver. Samtidig var det i motreformasjonens interesse med dramatiske og talende bilder som kontrast til protestantismens billedfiendtlighet. Til dette var Caravaggios stil godt egnet, og han betraktes i ettertid som en reflektert formidler av katolsk teologi.