Katolsk Forum er en foredragsrekke som gjennom et vidt spekter av temaer ønsker å belyse ulike sider ved katolsk tro og kirkeliv, men som også er beregnet på å ha allmenn interesse. Det holdes seks foredrag i året, tre om våren og tre om høsten. Tilhørerne er som regel en blanding av menighetens egne medlemmer og interesserte utenfra. Foredragene holdes i menighetslokalet i Olavsgate 19 i Porsgrunn (huset bak kirken). Inngangspenger kr. 100, som inkluderer kaffe og te. Foredragene varer ca 1 time etterfulgt av en liten kaffepause og deretter spørsmål/debatt. Total varighet ca halvannen time.

Kontaktperson er Jørn Roeim, tlf 911 65 288