-Merk; Førstekomunnions barn skal gjennomføre Skriftemål med P.Jospeh. Jeg minner om at foreldre hjelper barna hjemme med forberedelser. Bruk tidligere utdelt ark i foreldremøte som grunnlag. Dette arket vil du også finne igjen på vår hjemmeside https://vaarfrue.com/sakramenter/

Konfirmanter , jeg minner om leksen se på video som blir et av samtale emnene i katekesen.

Husk skrivesaker og Matpakke. Vell møtt 😀