Fredagsbrev uke 26: Sommer. I fred.

Tiden flyr, vi har allerede nådd halvveis gjennom 2022. I dag skriver vi første juli, sommerheten brer seg over hele vårt sogn.
Grenland er i ferd med å ta fri.

Men Kirken tar aldri fri. Dens oppdrag er å spre budskapet om frelsen gjennom Kristus. “Ingen kirke uten misjon, og ingen misjon uten kirke”.

Kommende søndagstekst forteller om Jesus, som sender 72 utvalgte disipler foran seg. To og to, til hver eneste by, og hvert eneste sted han ville besøke. Metaforen er klar: På Jesu tid kjente man til ca 70 ulike folkeslag. Det var hele verden som skulle nås.

Fordi: Uten kirke, ingen misjon. Men også: En kirke uten misjon er ingen kirke. Det ligger implisitt i Kirkens vesen å misjonere, noe som stadig blir påpekt, ikke minst av det annet Vatikankonsil. Ja, det finnes innbakt i selve terminologien. Begrepet messe kommer som kjent fra missio – som betyr utsendelse.
Vi samles til messe, til utsendelse.

De urkristnes verden var uten Gud – en verden uten Gud er i følge Paulus en verden uten håp.

Sekularisering – det å være fremmed for det guddommelige i livet – er noe vi kan kjenne oss igjen i, sommeren 2022. Det er trist, fordi det medfører fornektelse av en lengsel vi troende kjenner på, en lengsel som beriker og gir mening.  Det er dette oppdraget Jesus gir oss: Å hjelpe våre medmennesker til å åpne seg for troen, og troens lengsel.

Dette er ikke en lengsel basert på fravær, eller frykt. Det er en lengsel basert på fred, og med tilhørighet hos Gud som mål. Jesus sier det så enkelt:
Dere skal komme med fred.
“Kristi fred” sier vi idet vi gir hverandre fredshilsen under messen.

Det er formidlingen av denne troens fred som er selve vårt oppdrag: Å bringe fred til menneskene, å legge ting til rette for at den hellige Ånd, som bor i menneskene, kan føre oss til troen. Slik at vi kan samles i én stor familie, slik at vi kan skape én verden hvor det hersker rettferdighet, godhet, omsorg og – fred.

I ufredstider som disse er dette det viktige: I alle sammenhenger å hilse hverandre med, og i, fred.

Vi møtes i messer i løpet av disse sommerukene, og her i menighetsbrevet neste gang den 12. august.

God sommer. Med – og i – fred.

Hilsen p. Joseph

Pater Joseph med 55 pilegrimer til Lourdes

55 vietnamesisk-språklige norske katolikker fra hele Sør-Norge – under pater Josephs ledelse – tilbragte i slutten av juni ni dager i Frankrike, med Lourdes som det viktigste reisemål, og med retretter og kontemplasjon som viktige innslag under reisen.

Pater Joseph arrangerer årlige pilegrimsreiser til viktige mål i katolsk trosliv. I år Lourdes. Underveis ble det tid til besøk i andre viktige kirkebygg og pilegrimsmål som Bernadettes gravsted. I tillegg besøkte gruppen et retrett-senter, viet alle katolske sognepresters skytshelgen, Den hellige Johannes Maria Vianney.  
I tillegg var Paris, Lyon, Nice og filmbyen Cannes hyggelige stopp underveis.

Pater Joseph – ytterst til høyre – i spissen for norske pilegrimer, deriblant flere fra vår menighet, under prosesjonen i Lourdes.

Lourdes var opprinnelig en liten handelsby ved foten av Pyreneene. Borgen som stiger opp fra sentrum av byen, var lenge det eneste viktige. Men etter at Den hellige Bernadette i 1858 hadde et syn Jomfru Maria, har Lourdes blitt forvanlet til et viktig pilegrimsmål.  
I dag har byen under 16 000 innbyggere, men tar imot omkring 5 millioner pilegrimer og turister hvert år. Lourdes er den byen i Frankrike med flest hoteller etter Paris, med nærmere 300 overnattingssteder.

Og pater Joseph lover flere reiser mot pilegrimsmål. Nå planlegger han dessuten en reise til Israel, primært for medlemmer av vårt sogn – tilknyttet Vår Frue Kirke i Porsgrunn.

Vi kommer tilbaker med mer informasjon!

Leir er levende kirke

Det skjer hvert eneste år: Barn fra Vår Frue menighet deltar på ett eller flere av Norges Unge Katolikkers (NUK) aktivitetstilbud.

Tre av fem deltakere fra Vår Frue Kirke ved ankomst på NUKs barneleir, 19. juni i år.

En leir, f.eks. på vårt eget sted – Mariaholm – er typisk: Med fokus på et levende fellesskap ser vi unge mennesker finne sin plass i flokken og utfolde seg. Først forsiktig, snart med hele seg. Og vi ser hvordan liturgien blir en naturlig del av det hele, der lek, vennskap og tro inngår som deler av en ukes opplevelse. Leir er levende kirke!

Fem deltakere fra Vår Frue

I år deltok fem unge fra Vår Frue på NUKs Barneleir Østlandet – på Mariaholm. NUK sørger for at vi alle kan følge de unge, ved å legge ut korte snutter på Instagram (krever at du har BrukerID og passord). Tjenesten pleier å omfatte hver eneste leir i NUKs regi.

Ungdommene – og det er mange av dem – har det gøy sammen.

Vil du delta?

Har du et ønske om selv å delta på leir, eller om å se dine egne barn – eller barnebarn – som deltakere, kan du ta kontakt med Katekese-koordinator ved Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Det er mye spennende i vente, ikke minst Verdens Ungdomsdag i 2023 Portugals hovedstad Lisboa.

Men her, som så ofte ellers: Først til mølla …. Og det er ikke ubegrenset antall plasser!

Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Lørdag 18. juni er en stor dag for åtte unge katolikker i Vår Frue menighet.

Denne dagen mottar de åtte barna den hellige Kommunionen for første gang, etter å ha gjennomgått ett års undervisning under Christian Aannings ledelse.

Dette er den første ordinære førstekommunion i vår menighet etter pandemien. En årlig begivenhet som også representerer et høydepunkt i barnas trosliv.

Som vanlig er en rekke nasjoner representert, og fredagen før den store dagen var det en gruppe meget oppmerksomme unge mennesker som fikk de siste råd og vink av Christian Aaning og p. Joseph.

P. Joseph (foran alteret) viser hvordan de unge skal delta under fredagens «generalprøve». Læreren, Christian Aanning, ytterst til venstre, trer støttende til under forberedelsene i det vakre kirkerommet.

-Vi håper og tror at denne første kommunionen vil lede dem videre på troens vei, og dermed også gi dem anledning til å delta fullverdig i Den hellige messe, sier p. Joseph i sin hilsen.

-Samtidig vil vi ønske barna velkommen i menigheten og lykkønske både dem og foreldrene med lørdagens begivenhet og fremtiden som aktivt troende, avslutter p. Joseph.

Fredagsbrev, uke 24: Det dypeste mysterium

Kommende søndag skal vi i Vår Frue Kirke – sammen med en hel verden, feire det som på norsk kalles Kristi Legemsfest – eller Festen for Kristi Legeme – Corpus Christi – og Blod.

Forvandlingen og Kommunionen – i katolsk liturgi kalt Eukaristien – er det dypeste mysterium vi opplever her i verden. Vi har alle opplevd forsøk på å “ufarliggjøre” dette mysteriet, ved å møte påstander om at Nattverden, eller Kommunionen, må ses på som en symbolsk minneshandling.

Men dette er mye, mye mer enn en minneshandling. Jesus sier det selv, helt tydelig, i Johannesevangeliet, sjette kapittel, versene 56 og 57:

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. 

Vi lærer at Kristus, ved å bli menneske, medvirker til at det uendelige inntrer i det endelige, det guddommelige i det menneskelige. Det er dette som skjer under hver eneste messe, under forvandlingen og den påfølgende delingen av brød og vin, legeme og blod, i en handling som først og fremst understreker fellesskapcommunion. Eukaristien er føde for vår tro, på samme måte som mat gir næring til vårt legeme.

Kristus – Sønnen – gir av seg selv, og lar oss alle få del i hans frelse. Dette er kjernen i helgens fest, Kristi Legemsfest: Vi feirer troens fellesskap og budskapet om frelse, gjennom at vi får ta del i Kristi legeme og blod, og dermed bli en del av ham.

Denne helgen gleder vi oss til å ønske åtte nye, unge mennesker velkommen inn i Troens fellesskap. Åtte barn i vår menighet deler kommunionen for første gang i sine unge liv. Måtte det bli 8 lange og gode liv, i Kirkens og Troens fellesskap.

Kommende mandag drar jeg på min årlige pilegrimsferd. I år til Lourdes. Sammen med drøyt 50 norrsk-vietnamesiske brødre og søstre i Troen, er dette en årlig retrett som både lar oss oppleve hellige steder, og et Troens sosiale og religiøse fellesskap. En drøy uke senere er jeg tilbake i Prosgrunn, og skal legge nye planer for nye pilegrimsreiser. Kanskje kan vi få til en tur for trosbødre og -søsken her i Porsgrunn?

Søndag 26. juni vikarierer p. Oddvar Moi her i sognekirken. Jeg er tilbake fra Lourdes i annen halvdel av uke 26, også med nytt fredagsbrev etter én ukes opphold.

Måtte vi alle, i mellomtiden, finne glede i St. Hans, og årets lyseste og lengste dager!

Hilsen p. Joseph

Nytt leirtilbud fra NUK

Norges Unge Katolikker – NUK – står bak et nytt tilbud: Familieleir.

Leirstedet Mariaholm ligger i en skråning ned mot Øyeren med særdeles sjarmerende omgivelser. Det er fint tur-terreng, og om sommeren er det gode bademuligheter.

14-17 juli åpner Mariaholm dørene for sommerleir spesielt myntet på katolske familier med sommeraktiviteter for både store og små.

Tanken er blant annet at foreldre skal bli kjent med andre katolske familier og bygge relasjoner samtidig som barna vil få en minnerik leiropplevelse. Det blir utflukt til Hovin kirke – et vernet kulturminne fra 1620 og den dag i dag fortsatt sognekirke for Den norske kirke. Pluss utflukt til Hallerud badeplass med flott sandstrand, ved Lyseren i Spydeberg.

Og, håper arrangørene – en flott anledning til å bli bedre kjent med nye venner – i alle aldre!

Påmelding

Fredagsbrev, uke 23: Treenighet – i kjærlighet

I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Ni korte ord, og Korsets tegn. Den korteste trosbekjennelsen, den enkleste bønnen, og samtidig det største og viktigste: Vissheten om én Gud i tre åpenbaringer:

Faren, skaperen – alle tings opphav – og Sønnen – alle mennesker skaperen er opphav til – og Den Hellige Ånd. Sistnevnte ofte fremstilt som noe lysende – for ikke å si opplysende: Vår vei til sannhet, vår vei inn i Guds altomfattende fellesskap. Uttrykt gjennom Kirken, basert på et hellig løfte fra Sønnen, fra Kristus.

Vår Gud er ikke, som de fleste andre guder, et enestående, mektig vesen langt, langt borte. Gjennom vår erkjennelse av Gud som en treenighet, innser vi at Gud åpenbarer seg i oss alle, som medlemmer av hans kirke, samtidig som Gud omslutter oss alle. Til alle tider, i alle liv, i alle tilværelsens rom.

Vi er alle Skaperens skapninger, og vi er deler av det kjærlighetens og sannhetens fellesskap som Faderen, I Sønnens skikkelse, har lovet oss, gitt oss: Den hellige Ånds fellesskap.

Dette er ikke en enhet som utvisker individet. Det er en enhet som inkluderer individet. På samme måte som når to mennesker elsker hverandre, respekterer hverandre og hjelper hverandre gjennom hele liv. De forblir to ulike mennesker, men likevel ett – i kjærlighet og hengivenhet.

Jeg ber om at vi mennesker må se denne sannheten, erkjenne at vi alle er en del av Guds fellesskap. I kjærlighet. Og at vi samtidig er subjekter, enkeltmennesker som må velge, og leve våre valg. Som selv velger å åpne seg for Guds kjærlighet.

En kjærlighet som er i oss. Skapt som vi er, i Skaperens bilde. Paulus sier: Guds kjærlighet er blitt utgydt i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt.

Hvis vi lar Den Hellige Ånd virke i oss, hvis vi åpner opp for det vi alle har fått utdelt, og deler, vil vi finne Gud allerede her. Nå. I dette liv. Og til sist – i det evige livs kjærlighet ved Ham, med Ham og i Ham.

Hilsen P. Joseph

Konfirmasjon i Vår Frue

Pinsehelgen 2022 er også konfirmasjonshelg i Vår Frue. 9 konfirmanter, 5 piker og 4 gutter med ulik nasjonal og etnisk bakgrunn, mottok fermingens sakrament i vår felles, universelle Kirke.

Årets konfirmanter: Første rekke fra venstre:Jeanette Hammer, p. Joseph, Leah Bjørbekk, Natalia Jozwicka, Sigurd Beier-Fangen. Bakre rekke: Emma Levai, Jakub Kryjak, Tara Romaniuk, Alexander Rise og Fabius Gasarasi.

Fredagen før konfirmasjonsdagen – Pinseaften, lørdag 4. Juni, var de 9 konfirmantene samlet til generalprøve under pater Josephs ledelse. Det var en konsentrert gruppe ungdommer som gjennomgikk ritene en siste gang før den store dagen.

P. Joseph i dialog med Jeanette.

20 samlinger – 2 år

Det er bispedømmets Generalvikar, Monsignor Francis Hai som, sammen med pater Joseph, deler fermingens sakrament. Dermed mottar ungdommene, etter 20 samlinger i løpet av 2 år, det sakramentet som fullender dåpen; i den utgytes Den Hellige Ånds gave over oss. Samlingene, som er en del av menighetens katekese, ledes av Peter Thomas Fraenkl.

Det gjelder å ha full kontroll på mange kompliserte bevegelser!

Et fullt og helt ansvarlig medlem

Et menneske som frivillig bestemmer seg for å leve et liv som Guds barn, og påkaller Den Hellige Ånd gjennom tegnene håndspåleggelse og salving, mottar styrke til å vitne, i ord og gjerning, om Guds kjærlighet og allmakt. Disse ungdommene er nå fullt og helt ansvarlige medlemmer av Den katolske kirke.

En ferming – eller konfirmasjon – er et stort løft for menigheten. Som så ofte, er det Lieu Manh Duong som står for dekorasjonene.

Hva er sannhet? Og hvordan lever vi – i sannheten?

Fredagsbrev, uke 22:

I vår kaotiske, problematiske tid finnes det en uttalt skepsis mot mennesker som påberoper seg å forvalte Den Asbsolutte Sannhet.

P. Joseph Cong Luong Lam

Sannheten – det er noe som oppleves og erkjennes individuelt, sier man. En sannhet uten konsekvenser eller forpliktelser for andre. “Din sannhet kan være like god som min” …. ja, dette synes å være refrenget.

Det sies å være toleranse, men det er en holdningsløs toleranse, helt uforpliktende, og dermed meningsløs. Sann toleranse koster, det er noe man tilkjemper seg, noe som krever interesse for den neste, respekt, vennlighet, men også mot til å motsi. Også det, i vennlighet.

Sannheten er noe vi må arbeide for, det koster å være – i sannhet. Gjennom sin nåde virker Den Hellige Ånd i oss: Den opplyser oss, slik disiplene ble opplyst femti dager etter Herrens oppstandelse, på dagen vi feirer som Pinse. Gjennom Den Hellige Ånd får vi evne, kraft og mot til å erkjenne sannheten, og til å bli i sannheten.

Selv om vår kirke gjennom sin lange historie, og også i de senere år kan se ut som om den er forlatt av de gode krefter, så har Den Hellige Ånd virket, og virker fortsatt i henne.  Og sikrer Kirken fortsatt nærvær og styrke, noe Kirkens mange helgener til alle tider og i alle kulturer bærer vitne om.

Den Hellige Ånd og Kirkens tradisjon på sitt beste lærer oss at Sannheten ikke er noe som bare skal tolereres. Sannnheten er i seg selv toleranse: evnen og viljen til å møte medmennesker med interesse, vennlighet og respekt.

Det er Kristus Jesus vi ser, det er Ham vi tror på og oppsøker. Han er derfor den eneste Veien til Sannheten gjennom Livet. Og den første Pinsedag, Kirkens fødselsdag, ble han ett med sin Kirke.

Det er derfor vi deler Fermingens sakrament – Konfirmasjonen – i Pinsen. Vi ber om Guds Ånd for våre ungdommer. Gjennom tegnene håndspåleggelse og salving mottar de styrke til å vitne om Guds kjærlighet og allmakt i ord og gjerning. Fullt og helt ansvarlige medlemmer av vår Kirke.

Velkommen skal dere være, årets 09 konfirmanter i Vår Frue Kirke.

I Sannhetens navn!

Hilsen fra p. Joseph

Fredagsbrev

Denne fredagen – 27. mai – er her i Norge en såkalt “inneklemt” fredag. Takket være at Kristi Himmelfartsdag er fridag her i landet, kan vi gjøre weekenden oval, ved også å ta fri fredagen, noe mange ser ut til å benytte seg av.

En reportasje i Dagsrevyen Kristi Himmerlfartsdag viser at mange ikke lenger husker hvorfor vi feirer dagen – enn si hvorfor vi har fri. Internasjonalt er ikke denne torsdagen noen fridag, men det er – fortsatt – en dag hvor vi minnes at Den gjenoppstandne Kristus tas inn i sin Fars himmel.

Disiplene var på nytt alene, etter at Kristus på nytt så ut til å  ha forlatt dem. De samlet seg i bønn og meditasjon. Ti dager senere – i Pinsen – ble de fylt av Den hellige ånd og befalingen om å “gjøre alle folkeslag til mine”.

Denne stille perioden mellom himmelfart og Pinsens åpenbaring bør være en tid for både refleksjon og meditasjon. La oss samles i bønn for at Den Hellige Ånd kan virke i oss alle, som et motsats til krig, hat, mistro og miljø-ødeleggelser – som setter slikt et ondt preg på vår samtid.

La oss gå inn i denne helgen – den stille helgen mellom Himmelfart og Pinse – i bønn og håp om at Den Hellige Ånd fortsatt vil belyse – og opplyse – i blant oss.

God helg!

P. Joseph

Sogneprest.