IMAG0199

Kunne det passe med en kake til ettermiddagskaffen på søndag? (red.anm: det er ikke faste på høytidsdager)

Denne søndagen (Palmesøndag) arrangerer Elisabethforeningen et kakelotteri til inntekt for brannsikringsfondet.

Loddene koster 10 kroner pr. stykk og det er mulig å kjøpe lodd allerede etter fromessen. Loddsalget fortsetter etter høymessen.

Trekning skjer under kirkekaffen etter messen kl 11:00 og du må være tilstede for å hente din premie eller sørge for at noen kan ta imot den på dine vegne.

Bildet viser førstepremien.