Skjærtorsdag (17feetwashing. april) feirer vi innstiftelsen av nattverden. I liturgien har vi også fotvask, slik Jesus selv vasket disiplenes føtter.

I katolsk liturgi tjener også fotvasken til å feire Kristi innsettelse av disiplene som apostler i hans prestedømme. I noen land er man ikke bare nøye med å avgrense antallet til dem som fotvaskes til tolv (det var tolv disipler), men passer på at det er menn (slik de katolske liturgiske bøker foreskriver).

Dagen innleder påskens hellige triduum, til minne om de tre siste dagene frem til Kristi oppstandelse.

Messen avsluttes med en vake foran Sakramentet, slik disiplene også gjorde sammen med Jesus denne dagen. Vaken avsluttes rundt kl 21:00 og underveis er det innslag fra forskjellige grupper.