2014-05-22 12.08.43 Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken.

Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra deres land. Salg av mat skjer i menighetssalen og det er mulig å sitte ute i solen og nyte maten.

En del av rettene som selges er også beregnet på å kunne tas med hjem.

Overskuddet fra matsalget går til vårt innsamlingsprosjekt for mai måned: Nye vinduer i menighetssalen. Denne søndagen er også siste gang vi har ekstrakollekt for denne gang.

Hjertelig velkommen!

This coming Sunday the 25th the parish of Our Lady will celebrate a Marian feast with a solemn procession. We begin by the shrine in the 2014-05-22 12.09.05garden and walk together to the Church.

After the High Mass there will be a special church coffee where all the different national groups have food from their homeland for sale. The food can be bought in the parish hall and it will be possible to sit outside in the sun to enjoy.

Some of the dishes on offer have been specially prepared so that you can bring them home with you.

The money raised from this venue will be added to our May collections for new windows in the parish hall. This Sunday will also be the last extra collection for now.

Welcome!