Fristen for å levere stemmeseddel til menighetsrådsvalget er nå gått ut og stemmesedlene er sjekket mot menighetens register. Resultatet av avstemmingen vil bli kunngjort i messene til helgen og selvfølgelig her på hjemmesiden og fjesboka.

Takk til alle som har avgitt sin stemme.

Hilsen valgkomiteen