Dugnad onsdag 30. juli kl 08:00

Denne uken skal vi bytte vinduer i menighetssalen i Vår Frue Menighet. De nye vinduene er ankommet og imorgen tidlig, onsdag 30. juli, kl 08:00 er det oppmøte på parkeringsplassen for de som kan hjelpe til. Vi trenger snekkere til å hjelpe vår arbeidsleder, Mindaugas, i å bytte vinduene, mens de andre hjelper til med rydding o.l.

Dersom du er snekker/tømrer eller har erfaring med å bytte vinduer, kan du ta kontakt med Mindaugas på telefon 954 31 191 eller sognepresten på 474 60 496.

Dugnaden har vært kunngjort de to siste søndagene og dersom det ikke er nok som møter (det gjelder spesielt de som skal hjelpe Mindaugas), må vi trolig utsette arbeidet. Vi håper derfor at så mange som mulig av dere har mulighet til å hjelpe til.

Help install new windows in the parish hall tomorrow at 08:00

This week we will install the new windows in the parish hall. The new windows have arrived and tomorrow morning, wednesday 30th July, at 08:00 those of you who can help will meet at the parking lot behind the church. We need carpenters to help the foreman Mindaugas to install the new windows whilst the other volunteers help with other things.

If you are a carpenter or have experience installing windows, please contact Mindaugas on 95 43 11 91 or the parish priest on 47 46 94 96.

This «dugnad» has been announced in church the past two Sundays and if too few people meet (especially those who are able to help Mindaugas), then we will probably have to postpone the installation. So, if you are able to help us, please join us tomorrow morning.