poczeta

At Maria var jomfrumor til den guddommelige Kristus, fremgår klart av Bibelen, og fra begynnelsen av har kristne trodd på at hun fortsatte å være jomfru hele sitt liv, slik som kirkefedrene og konsilene bevitner.

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/des08

Festens liturgi i Vår Frue Kirke:

k. 18.00 – på norsk,

k. 19.00 – på polsk.