Tid for faste

Onsdag 10. februar markerer Kirken starten på sin 40 dagers forberedelse til påske. I Vår Frue Menighet feires det askeonsdagsmesse kl 11:00 og 18:00 på norsk og kl 19:00 på polsk. I tillegg er det Katolsk Forum kl 19:00 i menighetssalen.ashwednesday