Messe i Olavskirken ruin

Onsdag 29. juni kl 18:00 feires det katolsk messe i Olavskirken ruin (Skeidi Kirke) ved Bamble kirke (ved E-18). Ruinen er restene etter en stenkirke fra før 1150 – trolig fra 1130 – og var viet til Hellige Olav. Den var trolig Telemarks største stenkirke i eldre tid.

skeidi kirke
Detalj fra Skeidi kirke slik den fremstår idag

Tilknyttet bygningen er det intakt rom som idag kalles «Mariakapellet». Dette er døgnåpent og brukes både av lokale og turister. Kapellet er oppvarmet og lyssatt og åpent for publikum året rundt.

Modell av Olavskirken

I den nye kirkens våpenhus står det en kopi av den opprinnelige Olavskirken. Modellen er også dekorert innvendig, slik at det er mulig å se dekor, alter, døpefont o.l. Åpningstiden i våpenhuset er 14:00-17:00.

skeidi kirke modell
Detalj fra modellen av Skeidi Kirke

Vi ber rosenkrans i forkant av messen.

Ta med deg stol, mat og drikke. Etter messen samles vi utenfor menighetslokalet til kirkekaffe med medbrakt mat og drikke .

Dersom det skulle bli dårlig vær blir Messen feiret i Mariakapellet og kirkekaffen blir flyttet til nærmeste kafé.

Vel møtt!