Messefeiring etter ekstraordinær form

Den «gamle» messen på latin feires regelmessig i Vår Frue kirke hver siste fredag i måneden kl 18:00 og første gang etter sommeren er fredag 30. september.

Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen og alle bes ta med noe til felles bord.