Det har vært stor pågang for å få familier og hjem velsignet denne gangen. Vi fortsetter derfor å tilby hjemmebesøk fra prestene i forbindelse med Hellige Tre Kongers Dag ut februar måned. Det betyr at du fremdeles kan ta kontakt via menighetskontoret eller direkte til en av prestene i sognet dersom du ønsker husvelsignelse.