Vi minner om dagens foredrag i Katolsk Forum, i menighetssalen kl. 19:00, onsdag 18. april. Foredragsholderen er opprinnelig polsk, og temaet bør interessere i en etnisk sammensatt menighet som vår.

Marta Bivand Erdal:
Migrasjon og Den katolske kirke

Hvilke sammenhenger finnes mellom migrasjon og den katolske kirke? Og hvordan er dette aktuelt for den katolske kirke i Norge i dag? Med utgangspunkt i boken «Migration, Transnationalism, and Catholicism: Global perspectives» (Pasura & Erdal, 2016), vil Ph.d. Marta Bivand Erdal presentere forskning og drøfte sammenhenger mellom migrasjon og den katolske kirke. Hun tar både et fugleperspektiv på den katolske kirke globalt og historisk, og tar for seg situasjonen i Norge i dag: Hva innebærer språklig og kulturelt mangfold for menighetene?