Julenovene

I ni dager før jul bes det julenovene (på engelsk) før messene til minne om de ni månedene som Vår Frue var svanger med Jesusbarnet. En novene bes i fellesskap eller privat og et hefte med tekstene og bønnene vil være tilgjengelig bak i Kirken.

Det er den filippinske gruppen i menigheten som leder novenen og alle er velkommen til å delta. Det feires messe etter hver dagsbønn og første bes søndag 16. desember kl 12:30 (i forkant av messen på tagalog).

På grunn av novenen vil det bli messe hver dag (fra og med 17. desember) frem til 25. desember.