Menighetskontoret er sommerstengt uke 29 og uke 30 (15.-29. juli) på grunn av ferieavvikling. Det er også ingen hverdagsmesser i denne perioden.

The parish office is closed for a summer break from 15th to 29th of July. There will be no week-day masses during the same period.