Tiltak mot influensasmitte

Fra søndag 1. mars vil det inntil videre bli gjort følgende tiltak i Vår Frue Menighet for å begrense influensasmitte:

– Vievannskar ved inngangen vil være tomme

– Fredshilsen utelates i messene

– Kommunion gis kun i én skikkelse og kun i hånden

I tillegg ber vi alle vennlig om å bli hjemme dersom de har tegn på forkjølelse/influensa eller har feber.

 

From Sunday 1st March and until further notice the following steps will be taken in our parish  to prevent the spreading of the flu virus:

– Holy Water fonts will be empty

– The sign of peace at mass is removed

– Communion will only be distributed under one kind and in the hand only

We also ask everyone to please stay at home if you show signs of cold/flu or have a fever.