KUNNGJØRINGER SØNDAG 06.09.2020

1. Polsk messe starter igjen fra idag med p. Hallvard Hole OFM. Messetider er litt forandres slikt: første, fjerde & femte. søndager i måned,  kl. 16.00 og andre & tredje lørdag i måned, kl. 16.00

2. Messe på vietnamesisk er på andre søndag (12.09; 11.10; 14.11) i måned, kl.14.00

3. Se etter kalenderen om hverdagmesser og lørdager utenom andre og tredje lørdager i måned. Pga. Koronavirus, vil jeg å øke mer messer på lørdag og søndag, slikt at alle få muligheter til å fulføre sin søndagskirkeplikt.

4. Møte for alle kateketer skal blir på onsdag, kl.18.00. ?

Første lørdag i oktober, begynner undervisning for bare første kom. og konfirmanter.

5. Kirkensrom er nå omplassert til flere plass etter regler om smittelse, derfor det er mer muligheter for de som ønske å delta i søndagsmesser.

6. Førstkommende tirsdag, 8.september, arrangerer Grenland Kirkeakademi et foredrag med Sr. Katarina Pajchel. Hun har følgende tema: «Hvilke kilder til håp har vi midt i miljøkrisen?» Sr.Katarina er dominikanerinne ved Katarinahjemmet i Oslo, hun er fysiker og forsker, og hun baserer foredraget sitt på pavens encyklika Laudato Sí. Virkelig verdt å høre på! Altså på tirsdag kl.19.00 i Gjerpen menighetshus

7. Oppfordring til flere deltagelser i menighetenskor. (Å synge betyr å be enda en gang til)

8. Fredagsmesse 11.09, kl.19.00 på Notodden og lørdagsmesse, kl.12.00 på Rjukan

9. Husk! Jeg fortsetter å lytte til ………råder fra alle for å forbedre menighetens liv. Hjelp meg vsn.

10. Det blir en requiem messe for Nancy Elisabeth Pettersen på onsdag 09,09.2020, kl. 12.00 i Vår Frue kirke.