Kjære medbrødre,

I julens messer ber jeg dere kunngjøre at søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknader sendes til rektor p. Tao Nguyen (tao.nguyen@katolsk.no eller postadresse Akersveien 6, 0177 Oslo).

De som søker opptak, bes skrive noe om hva de tenker om sitt mulige prestekall og anføre to referanser, hvorav minst en er prest. Rektor vil så invitere mulige kandidater til samtale. Konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole og annen relevant utdannelse bes vedlagt i kopi. Denne kunngjøringen vil også bli lagt ut på katolsk.no.

Presteutdannelsen innledes med et propedeutisk år ved Det engelske kollegium i Valladolid (Spania).

Jeg oppfordrer dere og deres troende til fortsatt å be for preste- og ordenskall!

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Oslo katolske bispedømme

Akersveien 5,

N–0177 Oslo.