Kjære menighetsmedlemmer,
Etter bestemmelse av nye nasjonale innstramninger avlyser vi dessverre alle messer og andre aktivitet i Vår Frue menighet fra i dag og inntil 18. januar. Jeg anbefaler derfor at dere kan delta i søndagsmesser på nett, gjerne via katolsk.no. Vi håper om gjenåpning av kirke etter 18. januar. La oss be ekstra mye mer for at pandemi skal snart vandres bort.

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/?fbclid=IwAR0ux4vORl5vD2umZei0JCARS1kvloN8lPuAvq3VS2teoUuV5DrOe7DisXQ)