På lørdag 20.03, kl. 15.00 ønsker jeg og Thomas å møte alle konfirmantene.

Dette er et absolutt viktig møte for mange nødvendige informasjon og bestemmelser.

Send derfor alle konfirmantene et epost-bekreftelse om deltagelse til møtet. (porsgrunn@katolsk.no)