Kjære venner,

Det er veldig trist for oss alle at vi dessverre ikke kan møte opp i kirken for å feire påske sammen i disse dager, derfor måtte jeg skrive til dere alle med disse ord mens jeg virkelig savner dere alle.

I dag begynner vi de tre helligste dager i denne hellige uken: Skjærtorsdag, Langfredag og Påske vigilien på lørdag. Med Skjærtorsdagskvelden innleder vi Påskens Triduum som vare til og med Påskesøndag, sammen med hele kirken gjenopplever vi i natt det siste måltid vår Herre har med sine egne her i verden. I dette måltid innstifter Jesus den hellige Eukaristi og oppretter prestedømmet. Eukaristien og prestedømmet er de to sider av Jesu eneste tiltak. De to sakramenter tydeliggjør Jesu dype kjærlighet til Kirken: Med Eukaristien vil Jesus være til stede i Kirken alle dager inntil verdens ende, og gjennom prestedømmet vil han fortsatt tjene sin kjære Kirke. Disse intensjoner kan ingen benekte eller tvile på når Jesus forklarer dem med en overraskende handling: Han vasker disiplenes føtter. Han overtar det arbeid som slaver utfører, for å gi uttrykk for sin ubetingete kjærlighet og gi et forbilde på  tjeneste.

Langfredags liturgi (ikke messe), minnes vi om at Jesus døde for oss alle på korset hvor han etter hadde fått eddiken, sa han: «Det er fullbragt» så bøyde han sitt hode og utåndet. Tre ganger i historien bruker Gud det samme uttrykk: først, for å beskrive avslutningen av sitt skaperverk (Gen. 2,1); den andre gang i Johannes’ åpenbaring, den siste bok i skriften, når hele skapelsen skal bli forvandlet til en ny himmel og en ny jord (Åpn. 21.6). Men mellom de to ytterpunktene, universets begynnelse og fullførelse, hører vi igjen på dagen uttrykket fra korset på Golgata. Jesus sier disse gledelige ord før han går til den endelige hvile. Hans frelsende periode er fullført og avsluttet.  Nå er tiden inne til å begynne en ny periode: den helliggjørende perioden med Den Hellige Ånd. Jesus døde for å gi verden Den Hellige Ånd. Mennesket trenger ikke lete etter noe mer, vente noe mer. Guds frelsesplan har alt i Jesus.

Til syvende og sist på lørdags påskevigilien, med alt glede feirer vi Jesu triumfen over døde. For i natt stiger Kristus, verdens lys, opp av jordens mørke indre for å lyse for alle mennesker. I natt forenes menneskers og englers stemmer i lovsangen til Kristi triumf, i natt kastes Lucifer fra himmelen til jorden, mens Kristus, vår Gud, stiger opp fra jorden til himmelen og trekker alle dem som tror på ham, med seg i sitt lysende triumftog. I natt brytes syndens og dødens makt ved korsets mektige våpen, i natt står himmelen åpen, himmelrikets saler åpner seg for de Kristustroende, og vår dødelige menneskelighet tas inn i Guds uforgjengelige udødelighet. Gå da hen og forkynn for din neste, for dine medmennesker, at også deres død er beseiret, fordi «Han er ikke her, han er oppstanden».

Ønsker dere alle mine kjære en riktig nådefull og velsignet Påske.

Deres sogneprest.

p. Joseph Lam Cong Luong.