Fra kommunen: …………….I tros- og livssynshus kan det være 20 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser. Derfor begynner jeg med messe igjen fra i dag, fredag 09.04 kveldsmesse kl.18.00. Lørdag 10.04 messe for søndag kl.18:00 og søndag 11.04 med høymesse kl.11.00 (er dessverre fult) og kl.13.00.

Husk å melde dere til meg (98079613) snarest med navn og mobilnr.

Ha fortsatt riktig god påske.