Fra kommunen: ……………. I tros- og livssynshus kan det være 50 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser. Husk å melde seg snarest kun bare for søndags høymesse kl.11.00 (Alle andre messer skal registreres når du møter opp i kirken). Munnbind er påbudt i alle messene.