Etter ønske fra pave Frans vil mai måned være viet «en bønnemaraton» for å be om slutt på koronapandemien og «om gjenopptakgelse av sosialt og økonomisk liv». Hver dag kl. 18 i mai blir det direktesendt rosenkransbønn fra en av tretti helligdommer i Europa, Afrika, Asia, Amerika og Oseania.

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/04/pave-frans-inviterer-til-maria-maraton-i-mai

Brun rosenkrans