Offentlige arrangementer innendørs:

Maksimalt 30 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel:

50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser

For livssynssamlinger gjelder et maksimalt antall på 80 personer

DERFOR har vi minst 30 plass mer for de som ønsker å melde seg til søndagshøymesse kl.11.00.

SEND en sms til 45235885 eller på epost: porsgrunn@katolsk.no