Den 28-30. januar 2022 arrangerer st. Eystein Seminar kallsretrett for unge menn (18-25 år). Retretten er ment som en «lav terskels» retrett, ikke bare for dem som har et ønske om å bli prest, men også for dem som tenker på om de har et kall.  Retretten er gratis, og utgiftene dekkes av st. Eystein seminar.