Lørdag 21 mai 2022 ble en stor dag for vår menighet. Vi feiret Patronalfestdagen for Vår Frue av gode råd. Dette er navnet på menighetens kirke, og et navn på Jomfru Maria som ble spesielt populært etter oppdagelsen av jomfrubildet av samme navn –  med spedbarnet Jesus.

Messen ble feiret i friluft – av pater Joseph og medhjelpere. (foto: Quang Binh)

Vår Frue av gode råd er også et viktig symbol i Kirken på legfolkets involvering og ansvar. Det er derfor vi feirer denne festen på en måte som engasjerer hele menigheten.

Stor deltakelse

I Porsgrunn betyr det at dagen feires med aktiv medvirkning fra menighetens mange etniske grupper.

Prosesjon til Jomfru Marias ære – i friluft. (foto: Quang Binh)

Festdagen åpnet med en prosesjon der alle de drøyt hundre fremmøtte deltok, anført av Maria-statuen, båret av fire av menighetens kvinner.

Så fulgte selve messen, som ble feiret av pater Joseph i friluft på plassen like bak kirken.

Internasjonalt preg

Kirkekaffen var i sannhet internasjonal, med polske, filippinske, eritreiske, vietnamesiske og norsk matretter der både den eritreiske og filippinske gruppen bidro med danseoppvisninger.

Etter kirkekaffen ble det danset. Både den eritreiske og den filippinske gruppen (se bildet) stilte med dansere i vakre drakter. (foto: Kim Thoa)

En fest der menigheten fikk utfolde seg, og vise hvilket mangfold vi forvalter, Inspirert av Vår Frue av Gode råd og tradisjonen som inviterer oss til å dele – og å delta!