Stor opprusting av menighetens uteområde

Helt nytt uteområde! Dette vil bli resultatet når arbeidene med området rundt vår menighetskirke blir fullført.

Bispedømmet har påtatt seg den betydelige utgiften det er å foreta en fullstendig ny fundamentering av området rundt kirken. Dette arbeidet bekostes av Oslo Katolske Bispedømme – OKB – i egenskap av å være grunneier for kirken og området rundt.

Betydelig egeninnsats
Menigheten har bidradd med en egenandel på en drøy million kroner, pluss betydelig dugnadsinnsats. Vi er nå i ferd med å klargjøre en tomt som tilfredsstiller alle moderne krav til infrastruktur hva angår drenering og avløp.

Arbeidet med å re-fundamentere området rundt kirken er ved utgangen av november i ferd med å avsluttes

Nytt Maria-tabernakel
I tillegg er fundamentet solid lagt for prosjektets del 2: En betydelige opprustning og fonyelse av det som skal bli menighetens egen hage. Med et tabernakel viet Maria som sentrum, omkranset av benker, heller til gangstier og plen/beplantning. Dette arbeidet har vært under utredning i lengre tid, det er utarbeidet tegninger av et stilriktig tabernakel og en like stilriktig ny port mot gaten.

Mer informasjon kommer snart
Nå gjenstår en ferdig utredning og endelig budsjettering av dette arbeidet, som garantert vil kreve mye av menighetens medlemmer. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon!

Pater Joseph ledet årets andre pilegrimsreise

Et trettitall norsk-vietnamesere, i hovedsak fra de større byene i Sør-Norge, fulgte pater Joseph på årets andre pilegrimsreise med Lourdes som det fremste målet.

-I likhet med de øvrige pilegrimsreisene jeg har arrangert og ledet, ga også denne reisen, som fant sted i slutten av august, rom for bønn, kontemplasjon og ettertanke. Disse reisene er ikke bare turer til viktige steder i vårt trosliv, de fungerer også som en retrett, sier pater Joseph.

Deltakerne på årets annen pilegrimsreise ved siste etappe, før avreisen fra Nice

Møte med Den hl. Bernadette

I februar 1858 hevdet den 14 år gamle lokale jenta Bernadette Soubirous at en vakker kvinne hadde vist seg for henne i den avsidesliggende Grotto av Massabielle. Kvinnen skal senere ha identifisert seg, og de troende var overbevist om det var jomfru Maria. Kvinnen viste seg 18 ganger, og i 1859 strømmet tusenvis av pilegrimer til Lourdes. En statue av Vår Frue av Lourdes ble reist i 1864, og etter dette har Lourdes blitt en av de viktigste helligdommene for jomfru Maria.

Årets annen pilegrimsreise gikk til Den hellige Bernadettes grav i Nevers, i klosteret der hun tilbragte sine siste år. Bernadette ville begraves her, og la helligdommen i Lourdes i sin helhet være viet Den hellige jomfru. I tillegg besøkte gruppen også selve helligdommen i Lourdes på det som ble en rundreise i Frankrike.

Møte med MEP

Turen gikk også innom Paris, og Det parisiske ytremisjonsselskap, fransk: Société des Missions Etrangères de Paris (MEP). Dette  selskapet er viet apostolisk liv, og er av særskilt interesse for vietnamesere, ettersom selskapet siden 1600-tallet har utdannet og sendt prester og legfolk til misjonærer i både Indokina og Kina. Flere tusen misjonærer har vært uysendt siden grunnleggelsen, og mange, svært mange av dem endte som martyrer for sin tro og gjerning i Vietnam.

Besøket ved MEP ble altså et møte med mange av deltakernes religiøs-kulturelle opphav. Det er fra denne kilden Bibelens budskap nådde Vietnam og nabolandene.

Rundreisen startet altså i Paris, og endte i Nice, der bildet er tatt. En vellykket tur på alle måter, med rom for ettertanke og fornyelse av den enkeltes trosliv. Og pater Joseph lover flere turer i 2023. Blant annet planlegger han en egen reise til Israel, der også medlemmer av menigheten i Porsgrunn er hjertelig velkomne til å delta.

Pater Joseph med 55 pilegrimer til Lourdes

55 vietnamesisk-språklige norske katolikker fra hele Sør-Norge – under pater Josephs ledelse – tilbragte i slutten av juni ni dager i Frankrike, med Lourdes som det viktigste reisemål, og med retretter og kontemplasjon som viktige innslag under reisen.

Pater Joseph arrangerer årlige pilegrimsreiser til viktige mål i katolsk trosliv. I år Lourdes. Underveis ble det tid til besøk i andre viktige kirkebygg og pilegrimsmål som Bernadettes gravsted. I tillegg besøkte gruppen et retrett-senter, viet alle katolske sognepresters skytshelgen, Den hellige Johannes Maria Vianney.  
I tillegg var Paris, Lyon, Nice og filmbyen Cannes hyggelige stopp underveis.

Pater Joseph – ytterst til høyre – i spissen for norske pilegrimer, deriblant flere fra vår menighet, under prosesjonen i Lourdes.

Lourdes var opprinnelig en liten handelsby ved foten av Pyreneene. Borgen som stiger opp fra sentrum av byen, var lenge det eneste viktige. Men etter at Den hellige Bernadette i 1858 hadde et syn Jomfru Maria, har Lourdes blitt forvanlet til et viktig pilegrimsmål.  
I dag har byen under 16 000 innbyggere, men tar imot omkring 5 millioner pilegrimer og turister hvert år. Lourdes er den byen i Frankrike med flest hoteller etter Paris, med nærmere 300 overnattingssteder.

Og pater Joseph lover flere reiser mot pilegrimsmål. Nå planlegger han dessuten en reise til Israel, primært for medlemmer av vårt sogn – tilknyttet Vår Frue Kirke i Porsgrunn.

Vi kommer tilbaker med mer informasjon!

Leir er levende kirke

Det skjer hvert eneste år: Barn fra Vår Frue menighet deltar på ett eller flere av Norges Unge Katolikkers (NUK) aktivitetstilbud.

Tre av fem deltakere fra Vår Frue Kirke ved ankomst på NUKs barneleir, 19. juni i år.

En leir, f.eks. på vårt eget sted – Mariaholm – er typisk: Med fokus på et levende fellesskap ser vi unge mennesker finne sin plass i flokken og utfolde seg. Først forsiktig, snart med hele seg. Og vi ser hvordan liturgien blir en naturlig del av det hele, der lek, vennskap og tro inngår som deler av en ukes opplevelse. Leir er levende kirke!

Fem deltakere fra Vår Frue

I år deltok fem unge fra Vår Frue på NUKs Barneleir Østlandet – på Mariaholm. NUK sørger for at vi alle kan følge de unge, ved å legge ut korte snutter på Instagram (krever at du har BrukerID og passord). Tjenesten pleier å omfatte hver eneste leir i NUKs regi.

Ungdommene – og det er mange av dem – har det gøy sammen.

Vil du delta?

Har du et ønske om selv å delta på leir, eller om å se dine egne barn – eller barnebarn – som deltakere, kan du ta kontakt med Katekese-koordinator ved Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Det er mye spennende i vente, ikke minst Verdens Ungdomsdag i 2023 Portugals hovedstad Lisboa.

Men her, som så ofte ellers: Først til mølla …. Og det er ikke ubegrenset antall plasser!

Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Lørdag 18. juni er en stor dag for åtte unge katolikker i Vår Frue menighet.

Denne dagen mottar de åtte barna den hellige Kommunionen for første gang, etter å ha gjennomgått ett års undervisning under Christian Aannings ledelse.

Dette er den første ordinære førstekommunion i vår menighet etter pandemien. En årlig begivenhet som også representerer et høydepunkt i barnas trosliv.

Som vanlig er en rekke nasjoner representert, og fredagen før den store dagen var det en gruppe meget oppmerksomme unge mennesker som fikk de siste råd og vink av Christian Aaning og p. Joseph.

P. Joseph (foran alteret) viser hvordan de unge skal delta under fredagens «generalprøve». Læreren, Christian Aanning, ytterst til venstre, trer støttende til under forberedelsene i det vakre kirkerommet.

-Vi håper og tror at denne første kommunionen vil lede dem videre på troens vei, og dermed også gi dem anledning til å delta fullverdig i Den hellige messe, sier p. Joseph i sin hilsen.

-Samtidig vil vi ønske barna velkommen i menigheten og lykkønske både dem og foreldrene med lørdagens begivenhet og fremtiden som aktivt troende, avslutter p. Joseph.

Nytt leirtilbud fra NUK

Norges Unge Katolikker – NUK – står bak et nytt tilbud: Familieleir.

Leirstedet Mariaholm ligger i en skråning ned mot Øyeren med særdeles sjarmerende omgivelser. Det er fint tur-terreng, og om sommeren er det gode bademuligheter.

14-17 juli åpner Mariaholm dørene for sommerleir spesielt myntet på katolske familier med sommeraktiviteter for både store og små.

Tanken er blant annet at foreldre skal bli kjent med andre katolske familier og bygge relasjoner samtidig som barna vil få en minnerik leiropplevelse. Det blir utflukt til Hovin kirke – et vernet kulturminne fra 1620 og den dag i dag fortsatt sognekirke for Den norske kirke. Pluss utflukt til Hallerud badeplass med flott sandstrand, ved Lyseren i Spydeberg.

Og, håper arrangørene – en flott anledning til å bli bedre kjent med nye venner – i alle aldre!

Påmelding

Konfirmasjon i Vår Frue

Pinsehelgen 2022 er også konfirmasjonshelg i Vår Frue. 9 konfirmanter, 5 piker og 4 gutter med ulik nasjonal og etnisk bakgrunn, mottok fermingens sakrament i vår felles, universelle Kirke.

Årets konfirmanter: Første rekke fra venstre:Jeanette Hammer, p. Joseph, Leah Bjørbekk, Natalia Jozwicka, Sigurd Beier-Fangen. Bakre rekke: Emma Levai, Jakub Kryjak, Tara Romaniuk, Alexander Rise og Fabius Gasarasi.

Fredagen før konfirmasjonsdagen – Pinseaften, lørdag 4. Juni, var de 9 konfirmantene samlet til generalprøve under pater Josephs ledelse. Det var en konsentrert gruppe ungdommer som gjennomgikk ritene en siste gang før den store dagen.

P. Joseph i dialog med Jeanette.

20 samlinger – 2 år

Det er bispedømmets Generalvikar, Monsignor Francis Hai som, sammen med pater Joseph, deler fermingens sakrament. Dermed mottar ungdommene, etter 20 samlinger i løpet av 2 år, det sakramentet som fullender dåpen; i den utgytes Den Hellige Ånds gave over oss. Samlingene, som er en del av menighetens katekese, ledes av Peter Thomas Fraenkl.

Det gjelder å ha full kontroll på mange kompliserte bevegelser!

Et fullt og helt ansvarlig medlem

Et menneske som frivillig bestemmer seg for å leve et liv som Guds barn, og påkaller Den Hellige Ånd gjennom tegnene håndspåleggelse og salving, mottar styrke til å vitne, i ord og gjerning, om Guds kjærlighet og allmakt. Disse ungdommene er nå fullt og helt ansvarlige medlemmer av Den katolske kirke.

En ferming – eller konfirmasjon – er et stort løft for menigheten. Som så ofte, er det Lieu Manh Duong som står for dekorasjonene.

Vår frue av gode råd – feiret i friluft

Lørdag 21 mai 2022 ble en stor dag for vår menighet. Vi feiret Patronalfestdagen for Vår Frue av gode råd. Dette er navnet på menighetens kirke, og et navn på Jomfru Maria som ble spesielt populært etter oppdagelsen av jomfrubildet av samme navn –  med spedbarnet Jesus.

Messen ble feiret i friluft – av pater Joseph og medhjelpere. (foto: Quang Binh)

Vår Frue av gode råd er også et viktig symbol i Kirken på legfolkets involvering og ansvar. Det er derfor vi feirer denne festen på en måte som engasjerer hele menigheten.

Stor deltakelse

I Porsgrunn betyr det at dagen feires med aktiv medvirkning fra menighetens mange etniske grupper.

Prosesjon til Jomfru Marias ære – i friluft. (foto: Quang Binh)

Festdagen åpnet med en prosesjon der alle de drøyt hundre fremmøtte deltok, anført av Maria-statuen, båret av fire av menighetens kvinner.

Så fulgte selve messen, som ble feiret av pater Joseph i friluft på plassen like bak kirken.

Internasjonalt preg

Kirkekaffen var i sannhet internasjonal, med polske, filippinske, eritreiske, vietnamesiske og norsk matretter der både den eritreiske og filippinske gruppen bidro med danseoppvisninger.

Etter kirkekaffen ble det danset. Både den eritreiske og den filippinske gruppen (se bildet) stilte med dansere i vakre drakter. (foto: Kim Thoa)

En fest der menigheten fikk utfolde seg, og vise hvilket mangfold vi forvalter, Inspirert av Vår Frue av Gode råd og tradisjonen som inviterer oss til å dele – og å delta!

Husk: 21 mai – dagen for menighetens Patronalfest

Husk at lørdag 21 mai er en stor dag for vår menighet, det er Patonalfestdagen for Vår Frue.

I den forbindelse minner vi om følgende:

Messen – som leses utendørs (det er meldt om godt vær) starter kl. 13:00. Som vanlig samles vi umiddelbart etter messen til utveksling og deling av ulike nasjonale matretter, samt musikk, underholdning og leker.

En flott anledning til å møte ulike grupper av menigheten samlet på et brett,