Et trettitall norsk-vietnamesere, i hovedsak fra de større byene i Sør-Norge, fulgte pater Joseph på årets andre pilegrimsreise med Lourdes som det fremste målet.

-I likhet med de øvrige pilegrimsreisene jeg har arrangert og ledet, ga også denne reisen, som fant sted i slutten av august, rom for bønn, kontemplasjon og ettertanke. Disse reisene er ikke bare turer til viktige steder i vårt trosliv, de fungerer også som en retrett, sier pater Joseph.

Deltakerne på årets annen pilegrimsreise ved siste etappe, før avreisen fra Nice

Møte med Den hl. Bernadette

I februar 1858 hevdet den 14 år gamle lokale jenta Bernadette Soubirous at en vakker kvinne hadde vist seg for henne i den avsidesliggende Grotto av Massabielle. Kvinnen skal senere ha identifisert seg, og de troende var overbevist om det var jomfru Maria. Kvinnen viste seg 18 ganger, og i 1859 strømmet tusenvis av pilegrimer til Lourdes. En statue av Vår Frue av Lourdes ble reist i 1864, og etter dette har Lourdes blitt en av de viktigste helligdommene for jomfru Maria.

Årets annen pilegrimsreise gikk til Den hellige Bernadettes grav i Nevers, i klosteret der hun tilbragte sine siste år. Bernadette ville begraves her, og la helligdommen i Lourdes i sin helhet være viet Den hellige jomfru. I tillegg besøkte gruppen også selve helligdommen i Lourdes på det som ble en rundreise i Frankrike.

Møte med MEP

Turen gikk også innom Paris, og Det parisiske ytremisjonsselskap, fransk: Société des Missions Etrangères de Paris (MEP). Dette  selskapet er viet apostolisk liv, og er av særskilt interesse for vietnamesere, ettersom selskapet siden 1600-tallet har utdannet og sendt prester og legfolk til misjonærer i både Indokina og Kina. Flere tusen misjonærer har vært uysendt siden grunnleggelsen, og mange, svært mange av dem endte som martyrer for sin tro og gjerning i Vietnam.

Besøket ved MEP ble altså et møte med mange av deltakernes religiøs-kulturelle opphav. Det er fra denne kilden Bibelens budskap nådde Vietnam og nabolandene.

Rundreisen startet altså i Paris, og endte i Nice, der bildet er tatt. En vellykket tur på alle måter, med rom for ettertanke og fornyelse av den enkeltes trosliv. Og pater Joseph lover flere turer i 2023. Blant annet planlegger han en egen reise til Israel, der også medlemmer av menigheten i Porsgrunn er hjertelig velkomne til å delta.